Hjælp til selvhjælp

Strategirummet er ikke en almindeligt rådgivnings- eller konsulentvirksomhed.

Missionen for Strategirummet er, at aktørerne i energisektoren, regionerne og kommunerne skal opbygge kompetencer, således at de selv kan lave beslutningsgrundlag og træffe beslutninger vedrørende investeringer i den grønne omstilling, med minimum hjælp fra eksterne konsulenter. Herved forankres beslutningerne bedst i virksomhederne.

Strategirummet hjælper gerne aktørerne til at opbygge den nødvendige viden via kurser og workshops med udgangspunkt i de værktøjer, som Strategirummet råder over.

Hør mere om mulighederne ved henvendelse til Flemming Nissen.

e-mail: fn@strategirummet.dk

Telefon: 20579736