Om Strategirummet

Strategirummet Aps blev oprettet af Flemming Nissen, da han forlod Dong Energy i 2007. Missionen for Strategirummet er at være med til at skabe interesse for at se og forstå sammenhængene i energisystemet og energisektoren, og at bruge denne forståelse til at skabe nye innovationer på tværs af fagligheder og delområder.

Flemming Nissens mission udleves via Energy-Together-platformen, hvor der er et fællesskab om formidling af sammenhængene i energisystemet samt via undervisning og foredragsvirksomhed.