Om Strategirummet

Strategirummet Aps blev oprettet af Flemming Nissen, da han forlod Dong Energy i 2007. Missionen for Strategirummet er at være med til at skabe interesse for at se og forstå sammenhængene i energisystemet og energisektoren, og at bruge denne forståelse til at skabe nye innovationer på tværs af fagligheder og delområder.

Strategirummets mission udleves via Energy-Together-platformen, hvor der er et fællesskab om formidling af sammenhængene i energisystemet samt via undervisning og foredragsvirksomhed.

e2g-konceptets IT-systemer udvikles og vedligeholdes af IT-virksomheden Illumi, og af Strategirummets studentermedhjælpere og eksterne konsulenter.

e2g-konceptets energi- og markedssystemerne udvikles af Strategirummet med anvendelse af studentermedhjælpere.