Strategirummets analyse- og formidlingsværktøjer

Strategirummet råder over Power Market Simulator, der er et meget brugervenligt analyseværktøj vedr. elmarkedet.

Følg dette link til Power Marker Simulator

Strategirummet råder endvidere over et visualiseringssystem, der kan visualisere energi- og CO2-regnskabet

Følg dette link til Visualiserings-systemet.

Strategirummet har også en model, der kan hjælpe aktører til at formulere indmeldingsstrategier til markederne for systemydelser

Følg dette link til System Service Market Simulator.